top of page

Nes Lerpa

Født d. 22.  august 1942 i København. Lever og arbejder i sine to vidunderligt beliggende atelieer ved henholdsvis Asserbo plantage og i de grønne højdedrag bag Piacenza i Norditalien. Her laver han især abstrakte malerier i stærke farver og abstrakte akvareller og keramik.

 

I sit arbejde er NES LERPA inspireret af Hans Øllgaard, André Masson, Phillip Martin og Emilio Vedova. Hans venskaber med dem har haft stor betydning – det samme har rejserne til Spanien, Frankrig, England, Italien, Lapland, Marokko og Indien, hvor han har opholdt sig i længere perioder.


NES LERPA debuterede I 1960 og siden har hans værker været udstillet i mange europæiske lande, i USA, Kina og Indien. 

Som barn fangede jeg sommerfugle, i dag slipper jeg dem fri

Morgenrødens

Guerilla af Luciano Caprile

 

I en verden, der er styret og betinget af medierne, har også kunstneren svært ved at fremføre afvigende tanker og med sit udtryk gå imod det banale og den fasttømrede smag for overfladiskhed. Krigerkunstnere er en sjælden vare. Endnu sjældnere er guerillakunstnere, som Nes Lerpa betegner sig selv. Ligesom dem, der har valgt at lægge fælder og pludselige baghold uden for enhver gængs krigsstrategi, går Nes Lerpa til angreb på markedets regler ved at afvise deres logik. Hans anarkistiske opførsel stammer fra Cobra-universet, som fyldte hans ungdom med ikke blot billeder og handlinger, men frem for alt med vanskelige erkendelser og nedarvet inspiration. Også Jorn og hans kammerater måtte, i hvert fald i begyndelsen, optræde som guerillakæmpere for at indføre og udbrede deres tanker i et samfund, der havde gennemlevet krigen og endnu led under dens følger i form af eksistentielle kvaler.

 

På  et tidspunkt blev han nødt til at ”dræbe” og fortære Cobra for at kunne genopstå af dens aske...

 

Nes Lerpa måtte gøre endnu mere:  På  et tidspunkt blev han nødt til at ”dræbe” og fortære Cobra for at kunne genopstå af dens aske og for på sin egen overbeviste måde at fortolke vor tids skarpe, men lumskt sødede modsætninger.

 

Guerillakæmperen Lerpa er altså dukket frem af den morgenrøde, som han selv har ønsket og fordærvet. Hans lærreder og hans grafiske arbejder er fulde af klare farver og kontrasterende stemninger, de breder sig ud i flygtige farvepletter styret af en hånd, der varsler og forfører tanken, og de beriges af tegn og spor efter en indre harmoni eller gentagen uro, som ikke er bange for at angribe rummet og fylde det med mystiske minder, med alkymistiske strukturer, ekstatiske  tilsynekomster og pludselige fravær af lys.

 

Lerets skæbne er at blive forladt og generobre kødet, og de skulpturer, der blomstrer frem af Lerpas hænder som et formløst eller splintret produkt af en metamorfose, afventer en regn af farver eller et farvebad for atter at få liv og bevidsthed, for at forny skriget om en ny verden og en ny måde at udtrykke sig på.

 

Alt genfødes hver eneste dag til et nyt forår i disse værker, som er udsprunget dels i Italien og dels i Danmark, i en stadig pilgrimsfærd af følelser, skælven og sansninger.

 

Af Luciano Caprile, italiensk forfatter og kunstkritiker

Opdagelsesrejse  

 af Maria Giacobbe

 

Ligesom nogle stykker musik og nogle digte er Nes Lerpas malerier, bemalede genstande, assemblager, kulørte sejl, mangefarvede bannere og murmalerier blandt de genstande, der får mig til at dirre af den lykke, som sætter fart i min hjerterytme, udvider min evne til at leve og får min fantasi til at svæve.

 

I hans malerier vandrer jeg uden at blive træt ad helt nye stier...

 

I hans malerier vandrer jeg uden at blive træt ad helt nye stier hen over gule eller lyserøde sletter, over hvis ensomhed der tegner sig sorte formationer af fugle, og jeg bestiger bjerge, vader gennem floder, dukker ud gennem snævre passager og opdager verdener bag andre verdener, som kaskader af farve – flygtige, skrøbelige, grusomme vægge – skiller fra dybe himle, der sprænges af eksploderende stjerner, fures af flammende kometer, flænges af astronomiske sorte huller: himmelske kakerlakker eller kerner af sammentrængt energi bag en skærm af kæmpemæssige, sarte sommerfuglevinger, som med deres silke og fløjl holder de ekspanderende universers syden tilbage og et øjeblik spærrer mig vejen på denne flyvende, løbende, svømmende opdagelsesrejse, som intet objektivt kan begrænse.

 

Det, Nes Lerpa skaber med farvens energi, er ikke portrætter, allegorier eller abstraktioner over andre verdener eller allerede eksisterende universer. Det er konkrete prototyper på virkelige verdener, det uendeligt lilles og det uendeligt stores verdener, som er hinanden så lig, at de kan træde i hinandens sted. Deres horisonter, der er azurblå, orangefarvede, gule, lilla, gyldne, lyserøde, sjældnere grønne og undertiden kløvede af sorte streger som af kosmiske uvejr – grænser der skal overskrides – forhæng bag forhæng, åbner sig for vore blikke, der, idet de udforsker dem, bliver til vinger og til ror.

 

 Af Maria Giacobbe,  italiensk-dansk forfatter

Farvefortællinger

af Lise Seisbøll

 

Nes Lerpa er den eneste kunstner, som jeg kender til, der blæser hele sin regnbue af fortællinger og meninger ud gennem farvens rå og ubesmittede sprog. Ingen ord, knapt nok nogen genkendelige figurer, tegn eller symboler, ingen stringente linje- eller perspektivkompositioner. Bare farver. Stærke, rene, insisterende farver der breder sig ud, som om intet lærred nogensinde ville blive stort nok til rigtigt at rumme dem. Råbende, dunstende, tunge masser af farver, der er i stand til at efterlade dig i et hvilket som helst humør – bare ikke neutral.

 

...en stum person, én der simpelthen var nødt til at udbasunere hele sit emotionelle vokabular gennem brugen af farver.

 

Man kunne fristes til at tro, at disse abstrakte malerier i stærke farver var lavet af en stum person, én der simpelthen var nødt til at udbasunere hele sit emotionelle vokabular gennem brugen af farver. Det er sådan at jeg sanser intensiteten i Nes Lerpas malede eksplosioner.

 

Igennem årtier har han også udtrykt sig igennem et stadigt stigende antal keramiske skulpturer – skabt ved fuldkommen ligeså uformelle teknikker, som når han maler. Og ofte har han skabt sin visuelle kunst i tæt samarbejde med bl.a. komponister, forfattere, billedhuggere, arkitekter og dygtige håndværkere, der hver har givet deres personlige bidrag til et stort antal ”Gesammtkunstwerke.

 

Af Lise Seisbøll, Administrerende Direktør for Danmarks Keramikmuseum i Middelfart

Curriculum

Vitae

Malerier til salg

Hvis du finder noget i mit online galleri, du kan lide, kan du spørge til prisen og købe det hjem på prøve. Er du tilfreds med det, kan du købe det permanent. 

 

Online galleri

Nesnyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev som privat eller virksomhed, så sender jeg dig besked, når jeg finder på noget nyt og spændende (udstillinger, events eller andet).

bottom of page